Skip to main content Skip to page footer

Υπηρεσία εξυπηρέτησης των Δυτικών Γερμανικών Επιμελητηρίων Βιοτεχνίας και Επαγγελμάτων Επαγγέλματος και των επτά επιμελητηρίων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η GFWH GmbH υποστηρίζει τη βιοτεχνία και τις εταιρείες-μέλη της με προσφορές υπηρεσιών στους τομείς της διαχείρισης έργων, της οργάνωσης και της πληροφορικής. Υπεύθυνος για τον συντονισμό των σχεδίων, την υποβολή εκθέσεων και την ευθύνη του προϋπολογισμού προς τον Εθνικό Φορέα.

Αθλητικός σύλλογος για μπέιζμπολ, σόφτμπολ και αθλητική αναρρίχηση με περίπου 100 μέλη. Λόγω της εμπειρίας του με νεαρούς/-ές κρατούμενους/-ες, ο σύλλογος έχει πολυετή πείρα τόσο στην αποκατάσταση όσο και στην επανένταξη. Στα πλαίσια του έργου, ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της ιδέας, για την υποστήριξη του διοργανωτή συλλόγου και για τη συνεργασία με τη φυλακή Heinsberg.

Η Λέσχη Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning) είναι μια πρωτοβουλία από το Τιρόλο που αποσκοπεί στο να προσφέρει σε ανθρώπους με χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Το βασικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το έργο είναι η εφαρμογή σχεδίων πολιτικής αναφορικά με την αγορά εργασίας στην περιοχή, τα οποία εκτελούνται εκ μέρους της κρατικής κυβέρνησης ή των δημόσιων υπηρεσιών υπεύθυνων για την ανεύρεση εργασίας/ απασχόλησης. Στα πλαίσια του έργου, το ίδρυμα είναι υπεύθυνο για τη διευκόλυνση και την υλοποίηση των συνεδριάσεων των διεθνικών εταίρων καθώς και για την καθιέρωση επαφών στη φυλακή του Ίνσμπρουκ.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης συμμετέχει σε προγράμματα και έργα που ενισχύουν την συνεργασία και την αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ εθνικών και διεθνών αρχών, ερευνητικών ιδρυμάτων, πανεπιστημίων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. To EILD είναι υπεύθυνο για την διάδοση και την προώθηση του έργου, π.χ για την ψηφιακή του παρουσία σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, σε ευρωπαϊκές πλατφόρμες (ΕPALE, European Projects Platform).

Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio.Vicenza/Italy

Το SCVAP είναι κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης για ένα εύρος επαγγελμάτων του κατασκευαστικού τομέα και εκπαιδεύει ετησίως περίπου 2.500 μαθητευόμενους. Το εκπαιδευτικό κέντρο οργανώνεται κάτω από την ίδια ηγεσία με ισάριθμους εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών. Επιπλέον, η SCVAP συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές, παραδείγματος χάριν για την εκ νέου κατάρτιση ανέργων. Στα πλαίσια του έργου, το SCVAP είναι υπεύθυνο για την παραγωγή υλικών για τα μέσα ενημέρωσης, τον Τύπο και εν γένει για το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων ενώ υποστηρίζει το τουρκικό θεσμό κατά την προετοιμασία του καταλόγου καλών πρακτικών.

Η Datça MEM είναι η αρμόδια αρχή για την περιοχή Datça, η οποία διαχειρίζεται, υποστηρίζει και ελέγχει τον τομέα της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της εκπαίδευσης ενηλίκων ενώ είναι υπεύθυνη για όλες τις τυπικές και μη εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Επιπλέον, το ίδρυμα συντονίζει όλα τα ευρωπαϊκά έργα διά βίου μάθησης στη Datça. Βασική αρμοδιότητα του φορέα είναι η σχεδίαση και η σύνταξη ενός ηλεκτρονικού καταλόγου καλών παραδειγμάτων.

 

Strategic partners

JVA Heinsberg

The Heinsberg correctional facility is a closed and open prison with around 566 places. In detail, it is responsible for the execution of the following sentences for males between the ages of 14 and 24 years:

 

  • juvenile sentences, custodial sentences (§ 114 JGG)
  • detention pending trial, extradition and transit detention, as well as civil detention
  • enforcement plans of certain judicial districts (local jurisdiction)

Link to website