Skip to main content Skip to page footer

Gesellschaft zur Förderung der Weiterbildung im Handwerk GmbH (GFWH GmbH), Düsseldorf/Almanya

Batı Almanya Esnaf ve Zanaatkârlar Odaları Meclisi ve Kuzey Ren-Westfalya’daki yedi adet Esnaf ve Zanaatkârlar Odaları hizmet kuruluşudur. GFWH GmbH, esnaf ve zanaatkâr kuruluşlarını ve üye şirketlerini proje yönetimi, organizasyon ve BT alanlarındaki hizmet sunumlarıyla desteklemektedir. Ulusal Ajansa karşı proje koordinasyonu, raporlama ve bütçe konularında sorumludur.

Base- und Softballvereinigung Wassenberg 01 e.V., Wassenberg/Almanya

Yaklaşık 100 kulüp üyesi ile beyzbol, softbol ve ipli tırmanış alanında faaliyet gösteren bir spor kulübüdür. Genç mahkumlarla yaptığı gönüllü çalışmasından dolayı dernek, rehabilitasyon ve entegrasyon alanında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahiptir. Kuruluş proje içerisinde, proje fikrinin uygulanması, koordinatör kuruluşun desteklenmesi ve Heinsberg Hapishanesi ile işbirliği sağlamaktan sorumludur.

Club Life Long Learning, Innsbruck/Avusturya

Club Life Long Learning, Tyrol'da, düşük eğitimli vatandaşların yetişkin eğitimine kolay erişimini sağlamayı amaçlayan bir girişimdir. Çalışmasının bir odak noktası da eyalet hükümeti ya da kamu istihdam hizmeti adına yürütülen Tirol bölgesindeki işgücü piyasası politika projelerinin uygulanmasıdır. Proje paydaşı olarak enstitü, Innsbruck Hapishanesi ile iletişim kurulmasının yanında, uluslararası ortak toplantılarının kolaylaştırılması ve uygulanmasından sorumludur.

European Institute for Local Development, Selanik / Yunanistan

EILD, ulusal ve uluslararası otoriteler, araştırma kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki uluslararası iş birliğini ve karşılıklı tanınırlığı güçlendirmek için projeler yürüten bir Yunan kuruluşudur. EILD, sosyal medya ve EPALE ve Avrupa Projeleri Sonuçları Platformu gibi Avrupa sonuç platformları aracılığıyla proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasından sorumludur.

Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio, Vicenza/Italya

SCVAP, inşaat sektöründeki sayısız meslek için bir mesleki eğitim merkezidir ve her yıl yaklaşık 2.500 çırak yetiştirmektedir. Eğitim merkezi, eşit sayıda çalışan ve işveren temsilcisi sayesinde eşit liderlik altındadır. Buna ek olarak, SCVAP, örneğin işsizleri yeniden eğitmek için yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Projede, basın ve halkla ilişkiler için medya üretiminden sorumlu olan kurum, iyi uygulama kataloğunun hazırlanmasında Türk kuruma destek vermektedir.

Datça Ilce Milli Egitim Mudurlugu, Datça Muğla/Türkiye

Datça M.E.M., Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak, Datça ilçesindeki eğitim ve yetişkin eğitimini yöneten, destekleyen ve kontrol eden; tüm örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinden sorumlu olan yetkili makamdır. Ayrıca kurum, eğitim alanında Datça'daki çoğu Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme projesini koordine etmektedir. Projedeki asıl görevi, iyi örneklerin çevrimiçi bir katalogda derlenmesidir.

 

Strategic partners

JVA Heinsberg

The Heinsberg correctional facility is a closed and open prison with around 566 places. In detail, it is responsible for the execution of the following sentences for males between the ages of 14 and 24 years:

 

  • juvenile sentences, custodial sentences (§ 114 JGG)
  • detention pending trial, extradition and transit detention, as well as civil detention
  • enforcement plans of certain judicial districts (local jurisdiction)

Link to website