Skip to main content Skip to page footer

Proje süresince, proje ortakları aşağıda listelenen çok sayıda sonuç ve deneyim topladılar:

1.    Ortak BSV Wassenberg'in Ekim 2018'de yaklaşık 5.000 ziyaretçiyle Heinsberg Hapishanesi'ndeki açık güne katılması ve STEPS projesinin sunumu.

2.    Yunanistan'daki proje açılış toplantısının bir parçası olarak Yunanistan'daki bir ceza savunma avukatı ile mesleki bilgi alışverişi. (Rapor [PDF])

3.    Proje boyunca Heinsberg'deki cezaevi yetkilileriyle ağ kurma ve mesleki bilgi alışverişi.

4.    Tüm proje ortaklarının, ikinci proje toplantısında ortak BSV Wassenberg'in Heinsberg'deki softball eğitimine katılımı. (Rapor [PDF])

5.    Innsbruck'taki toplantı sırasında Innsbruck Hapishanesi'nin bir cezaevi görevlisi ile ağ kurma ve mesleki bilgi alışverişi. (Rapor [PDF])

6.    Vicenza / İtalya'daki "St. Pius X" hapishanesi ile temas kurulması.

7.    Güvencesiz durumlarda genç yetişkinlere ulaşmak için spor ve diğer eğlence faaliyetlerinin kullanıldığı ortak ülkelerden iyi örneklerin bir kataloğunun hazırlanması. (Katalog [PDF])

8.    Proje ana sayfasının www.whkt.de/steps İngilizce, Almanca, İtalyanca, Türkçe ve Yunanca olarak oluşturulması ve sürekli bakımı ve güncellenmesi.

9.    Çocuk adaletinde sporla ilgilenen Avrupalı kuruluşlarla, özellikle de Bristol'daki Spor Ceza Adalet İttifakı ile daha fazla temas kurulması ve geliştirilmesi.

10.    Çeşitli ortak kurumlarla ”NEXT STEPS” ERASMUS+ takip proje teklifinin geliştirilmesi.

11.    “Freiburg Protestant University of Applied Sciences (Protestan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)” Üniversitesi tarafından yapılan bilimsel bir araştırmaya katılım.